Psykisk hälsa för spelare

I våras startade vi ett Tränarforum för kvinnor med syftet att behålla och rekrytera fler kvinnor i alla åldrar genom kompetenslyft, ett ökat nätverk och ett forum för erfarenhetsutbyte. Forumet är riktat till tränare, men alla kvinnor som är intresserade av att delta oavsett roll i sin förening (ex styrelse, domare, kommitté) är välkomna att delta. Vi kommer att värva digitala med fysiska träffar med olika teman.

Nästa träff kommer att vara en digital träff den 30 nov med tema ''Psykisk hälsa för fotbollsspelare''. 

När: 30 november 18:00-19:15 digitalt via teams (länk skickas ut ca en vecka innan)

Huvudmålgrupp: Kvinnliga tränare i spelform 9 mot 9 och uppåt (men alla som är intresserade är självklart välkomna att delta)

Under träffen kommer Idrottspyskolog Elin Borg att prata om hur vi kan främja psykisk hälsa för fotbollsspelare och varningssignaler att vara uppmärksam på. Elin är fd elitfotbollsspelare och jobbar idag som idrottpsykolog och gör även uppdrag i ämnet för ungdomslandslagen i SvFF.

Exempel på innehåll:

- Hur kan jag som tränare stärka gruppens självförtroende?

- Hur kan jag som tränare stärka individers självförtroende?

- Varningssignaler att vara uppmärksam på som ledare inom psykisk ohälsa