Plats för idrott på Ystad Summit 2023

Skånes Fotbollförbund deltar på Ystad Summit 2023. RF SISU har som en del i detta en eftermiddag med fokus på den viktiga anläggningsfrågan under parollen ”Plats för idrott”.

På konferensen deltar representanter från såväl näringsliv, politiker som idrottsrörelsen.