Kom ihåg LOK-stödsansökan

Det 25 februari är sista dagen att skicka in LOK-ansökan för höstens aktiviteter.

Nu är det dags att söka pengar igen för er förenings aktiviteter.

LOK står för "Lokalt aktivitetsstöd" och är det statliga stöd Riksidrottsförbundet fördelar för främst barn- och ungdomsverksamhet. 

LOK-stödsansökan skickas alltid via IdrottOnline av en ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. Förhoppningsvis har de flesta haft möjlighet att rapportera löpande så att det bara är nu att klicka på knappen "Gå vidare" och skicka in ansökan för HT23.