Förändringar på Utbildningsavdelningen

Utbildningsansvarig Patrik Johansson har valt att avsluta sin anställning på Skånes Fotbollförbund. Patrik har under sin korta tid på förbundet satt en positiv prägel på utbildningsverksamheten och det är därför tråkigt att Patrik nu bestämt sig för att gå vidare med andra utmaningar.

Patrik har under sin tid utvecklat och fört förbundets utbildningsavdelning framåt och vi står idag bättre rustade för framtiden.

Tyvärr väljer Patrik att inte vara med på den fortsatta resan. Patrik känner att hans målsättning, i rollen som utbildningsansvarig, att arbeta ännu närmare föreningar, tränare och spelare inte kan uppnås utan att andra delar av arbetet blir lidande eller att det påverkar hans familjesituation negativt. Därför blir det svårt att fullfölja uppdraget. 

Patrik har därför på egen begäran valt att avsluta sin anställning och hans sista arbetsdag på förbundet blir den 31 augusti.

"Jag har trivts bra på Skånes Fotbollförbund och har haft förmånen att arbeta med mycket kompetenta och erfarna medarbetare på en utbildningsavdelning i ett distrikt som alltid ligger i framkant och är med och driver utvecklingen av svensk fotboll. Det är därför med delade känslor jag nu bestämt mig för att sluta. Min förhoppning om att kunna kombinera den administrativa delen av jobbet med att samtidigt vara väldigt nära arbetet ”på fältet” kom på skam. Det blev inte riktigt möjligt utan att annat blev lidande. Jag känner att jag har varit med och bidragit med mycket kunskap och engagemang under denna korta tid men samtidigt är det rätt att kliva av om jag inte kan fullfölja uppdraget på det sätt jag önskar.” säger Patrik.

”Skånes Fotbollförbund tackar Patrik för hans tid på förbundet och för det fina arbete han utfört. Patriks professionella inställning, förändringsvilja och stora engagemang har varit väldigt positivt för vår verksamhet som står inför utmaningar och behov av förändringar framöver. Patrik har varit en stark bidragande orsak till att detta förändringsarbete nu påbörjats. Jag önskar Patrik all lycka framöver i sina nya utmaningar” säger Peter Ekvall, VD på Skånes Fotbollförbund.