Gunnar Nordahls Minnesfond

Stipendium ur Gunnar Nordahls minnesfond delas sedan 1996 ut till person eller förening som genom utomordentliga insatser på ett förtjänstfullt sätt har främjat ungdomsfotbollen i Sverige.

Sökanden, som kan vara enskild person eller förening, ska genom utomordentliga insatser på ett förtjänstfullt sätt ha främjat ungdomsfotbollen i Sverige.
Ansökan ska innehålla en utförlig beskrivning av på vilket sätt detta ändamål är uppfyllt.

Ansök senast 23 augusti