Systematiskt Fair-Play arbete

Vi har nu genomfört den första (av fyra) fair play-avstämningar i vårt årliga och systematiska fair play-arbete och vi har i stort sett samma statistik som vid samma tid 2023.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att komma till rätta med det goda matchklimatet och våra föreningar göra många goda insatser ute i sina verksamheter. Bra jobbat!

Det är en insats som vi behöver fortsätta jobba med framgent så arbetet fortsätter med olika insatser.