Fotboll för alla med nytt digitalt verktyg

Vår målsättning är att alla ska kunna vara aktiva i fotboll utifrån sin egen ambitionsnivå hela livet, både i tävling och i träning. Därför har vi de senaste åren utvecklat flera nya och alternativa sätt att spela fotboll, som till exempel den snabbt växande formen gåfotboll. Vi vill att det ska vara enkelt att hitta och delta i våra nya fotbollsformer därför släpper vi idag Lira Mera.

Lira Mera är en mobiltjänst framtagen för spelare över 13 år. Genom verktyget ska du smidigt kunna hitta och anmäla dig till fotbollsformerna gåfotboll, beach soccer, streetfotboll, panna, freestyle, fotboll fitness och förenklade tävlingsformer i fotboll och futsal.

Lira Mera är ett verktyg där våra föreningar på ett enkelt sätt kan marknadsföra sina alternativa fotbollsformer för att få fler att hitta till aktiviteterna och på sikt även få fler medlemmar till föreningen. I verktyget kan föreningar bjuda in till både träningar och tävlingar.

Som individ kan du hitta och anmäla dig till öppna träningar men även skapa dina egna träningar med syfte att främja spontanfotboll och folkhälsa. 

– Med Lira Mera vill vi sänka trösklarna och förenkla deltagande i olika former av fotboll. Från gåfotboll till streetfotboll och beach soccer. Genom att erbjuda fotboll på ett enklare sätt vill vi bidra till en bättre folkhälsa och en större inkludering. Där vi tillsammans sätter Sverige i rörelse, säger Marie-Louise Dahlberg, ansvarig för Lira Mera på SvFF.

Förutom att fotboll innebär fysisk aktivitet som ger flera hälsofördelar, bidrar deltagande även till minskad social isolering, meningsfulla relationer och en ökad känsla av betydelse för många. 

– Gåfotboll, som är en del av Lira Mera, är en fotbollsform som har fantastiska förutsättningar att främja glädje, hälsa och en meningsfull fritid bland äldre åldersgrupper. Genom det nya verktyget blir det lättare för nya deltagare att hitta till gåfotbollsverksamheter runt om i landet, säger Marie-Louise Dahlberg, ansvarig för Lira Mera på Svenska Fotbollförbundet.   

Du kan själv skapa ett konto på Lira Mera.