Sändningsrättigheter vid rörliga bilder och sociala medier

Visning av rörliga bilder vid fotbollsmatcher

Samtliga sändningsrättigheter av rörliga bilder vid fotbollsmatcher arrangerade av Svenska Fotbollförbundet eller Skånes Fotbollförbund ägs av Svenska Fotbollförbundet. Gällande alla matcher administrerade av Svenska Fotbollförbundet (herrar div 3 och uppåt samt damer div 1 och uppåt, Svenska cupen etc.) lämnas tillstånd efter skriftlig ansökan av Svenska Förbundet. I övriga serier/tävlingar kan tillstånd, likaledes efter skriftlig ansökan, lämnas av Skånes Fotbollförbund. Kontakta Peter Ekvall, VD Skånes Fotbollförbund.

Utan tillstånd är det alltså INTE tillåtet i något forum, (vilket inkluderar samtliga former av social media) att sända rörliga bilder.

Undantaget är att sända matcher via fotbollens egna app Min Fotboll. Inget sändningstillstånd krävs då och appen har det bästa integritets- och dataskyddet. Mer info om appen (även senaste nytt) och hur man kommer igång finns på länken om Min Fotboll

Kränkningar via sociala medier

Skånes Fotbollförbund vill klargöra sitt ställningstagande gällande kränkningar av matchfunktionärer och andra vid fotbollsmatcher inblandade personer.

Skånes FF tar på det bestämdaste avstånd från denna typ av inlägg i samband med (före, under eller efter match), och uppmanar på det bestämdaste att så inte sker.

Upplysningsvis informerar vi i sammanhanget om, att sådant beteende i vissa fall kan komma att bestraffas enligt gällande tävlingsbestämmelser.

Föreningar som vill ansöka om att publicera en match ska kontakta Peter Ekvall. VD på 040-590213 alt. peter.ekvall@skaneboll.se