Samarbete med AEP

Skånes Fotbollsförbund har ett samarbete med konsultbolaget Association of Esports Psychology (AEP) som till vardags jobbar med esport och idrottspsykologi. En del av AEPs jobb är att lyfta och konkretisera de många möjligheter som de flesta ännu inte börjat arbeta med inom esport.

Likt traditionell idrott är idag esportsvärlden en möjlig karriärväg för många individer, oavsett om man når eliten eller inte. Det öppnar för att använda esporten som ett verktyg för att utbilda medborgare, på ett liknande sätt som vi idag gör genom idrotten.

Förutom att inspirera till fysisk aktivitet, jobbar AEP med att utbilda i kommunikation, ledarskap, motivation, samt i hur man skapar balans mellan skola och träning, och andra idrottspsykologiska aspekter som är viktiga i en människas liv, genom esporten. Att hälsa är ett mångfacetterat uttryck förstår de flesta, men att esport genom rätt insatser kan fungera som ett redskap i samhället för bland annat vår folkhälsa, är inte lika välkänt. AEP är dock övertygade om denna möjlighet, men för detta behövs strukturer och rätt resurser vilket AEP, tillsammans med Skånes Fotbollförbund, på olika sätt verkar för.

För kontakt, eller mer om AEP:

Hemsida: www.aep.gg epost: info@aep.gg