Rankinglistor vid vakanser

Om det skulle uppstå extrakval eller en vaknat plats i division 4-5 herrar eller division 3-4 damer så tillsätts den platsen/rna via rankninglistan: