Rankinglista vid vakanser

Om det skulle uppstå en vaknat plats i division 4-5 herrar eller division 3-4 damer så tillsätts den platsen/rna via rankninglistan:

10/1-2023: Skånes FF:s Tävlingsgrupp har vid ett möte beslutat att göra en tillfällig ändring i TB 2 kap 29§ gällande vakanstillsättning damer division 3.
Läs beslutet och vad det innebär nedan: