1-September regeln

Om övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit till SvFF den 1 september eller senare får spelare inte delta i den nya föreningens representationslag, övriga lag i representationsserierna, eller i lag som deltar i tävlingar enligt andra stycket, under resterande del av den innevarande säsongen. Detsamma gäller för nyregistrerade spelare registrerade efter den 4 september, spelare som begärt spelklarhet eller vars avtal efter professionell övergång träder i kraft efter den 4 september, om spelaren lånas ut till en ny förening eller om spelaren under övergångstiden efter den 4 september deltagit i bindande match för sin tidigare förening.

Vad som sägs i första stycket gäller i matcher (inklusive kval och slutspel) ingående i Svenska Cupen, F17, P16, P17 (Allsvenskan och div. 1) och P19 (Allsvenskan, Superettan och div. 1), samt i SDF:s kvalificeringsspel till dessa tävlingar såvida inte berört SDF föreskrivit annat. Begränsningar i representationsrätten i nya föreningen gäller både nationell övergång och internationell övergång till Sverige samt vid nyregistrering.

På skriftlig ansökan från spelaren har TK rätt att medge undantag från förevarande bestämmelse. TK får medge undantag om det inte finns annat lag än representationslag i den nya föreningen där spelaren kan delta och om det dessutom finns andra särskilda skäl, såsom exempelvis byte av bostadsort pga. arbete eller studier på icke-pendlingsbart avstånd från spelarens nya förening.