Info 9 mot 9 senior- och junior

I tävlingar från 15 år och uppåt, undantaget representationslagsserier för  damer division 3 och herrar division 4–6, Skåneserier flick-pojk samt den högsta nivån inom respektive tävlingskategori, är tillåtet att anmäla  9 mot 9 lag i seriespel.

Det finns även en möjlighet för att senast 48 timmar före avspark meddela motståndarna om att man ska spela 9 mot 9. Detta meddelande är då tvingande. 

Har överenskommelse om spel 9 mot 9 träffats skall matchen spelas som 
9 mot 9, såvida inte bägge lagen är överens om 11 mot 11 spel på matchdagen.

I junior- och seniormatcher enligt spelformen 9 mot 9 ska planmåtten vara, 
längd 80-90m x bredd 55-60m. 
Vid linjering på befintlig 11 mot 11 plan flyttas det ena målet fram till straffområdeslinjen, varvid ett nytt straffområde och ny mittlinje linjeras upp eller 
markeras med koner. Även de indragna sidlinjerna får markeras med koner 
eller motsvarande platta markeringar.

Matcher i tävlingar från 15 år och äldre ska inte spelas på 9m9-planer som är anpassade för 13-14 år då längden och i viss mån även bredden skiljer sig avsevärt.

Om ett lag som är anmält till seriespelet är anmält till att spela 9 mot 9 men känner att man vill spela 11 mot 11 så gäller även här 48 timmars regeln.

Om det till match i seniorserier, där föreningar har rätt att spela 9 mot 9 efter 
begäran, finns minst 13st spelare på lagens spelarförteckningar ska matchen 
istället genomföras i spelformen 11 mot 11.
Antalet avbytare i 9 mot 9 match i tävlingsklasserna 15 år och äldre, för det 
lag som inte begärt spel enligt spelformen 9 mot 9 är sju stycken.

Ovan finns reglerat i Tävlingsbestämmelserna 4 kap 10 § (sidorna 57-58).