Dam/Herr A-lag (indelning)Reviderat slutgiltigt förslag

Som tidigare meddelats är kvällens (17/1) Representantskapsmöte inställt med anledning av det rådande väderläget i Skåne. Inkomna motioner och beslut om ändra tävlingsbestämmelser (TB) kommer att behandlas i samband med distriktets årsmöte den 2 mars. Vad gäller fastställande och samansättning av distriktets A-lags serier damer och herrar 2024 kommer detta att hanteras på samma sätt som under pandemin.

Längre ner på denna sida finns en revidering av det slutgiltiga förslaget. Eftersom Representantskapet inte blir av kommer ni föreningar få ytterligare en möjlighet att komma med synpunkter då vi lägger till en extra remissperiod.
Ni har på er fram tills på fredag 19 januari att skriftligen inkomma med era synpunkter och det ska då vara ur ett helhetsperspektiv. Synpunkterna/motförslagen ska göras på en karta och behöver man ha en sådan kontaktar ni oss omgående så skickar vi den till er.
Ni föreningar som har lämnat in motförslag men inte för igenom dessa kan använda samma förslag igen men eftersom det har hänt en del i de olika tävlingarna behöver ni då göra nya kartor.

Skånes FF:s styrelse kommer att ta del av inkomna synpunkter innan serieindelningen fastställs vid ett extra styrelsemöte den 23 januari.

Synpunkter ska skickas in till tavling@skaneboll.se och vara underskriven av firmatecknaren.

Under dagen (17/1) har vi fått en nyanmälan till DA div 4 från FC City Trelleborg. Vi har även fått två avanmälningar i HA div 6 från AC Kvarnby och FF Vuk.
Dessa tre händelser har gjort att vi fått revidera det slutgiltiga förslaget och gjort en del ändringar för att jämna ut antal lag i de olika serierna utifrån ett geografiskt perspektiv.

Observera att ni endast kan lämna synpunkter på det reviderade förslaget enligt anvisningarna ovan.