Dam/Herr A-lag (indelning) Förslag 1

Skåne FF:s Tävlingsgrupp (TG) har fastställt ett första förslag till serieindelning av 2024-års distriktsserier.

Förslaget finns längst ner på denna sida, men ta först del av den viktiga informationen nedan:

  • Kontrollera att föreningen har rätt föreningsnamn.
  • Kombinerade lagnamn vars föreningar har fått godkänt för samarbete 2024 finns med i indelningen. Övriga kombinerade lagnamn finns inte med i serieförslaget utan endast huvudföreningens namn då det är den föreningen som har platsen. När ansökan inkommit till Skånes FF om kombinerat lag för kommande säsong kommer namnet att ändras.
  • Kontrollera att föreningen har rätt divisionstillhörighet.
  • Kontrollera att föreningen är rätt inplacerad på kartorna.
  • Diskutera först förslaget internt i föreningen med berörda parter innan eventuellt föreningsyttrande lämnas till Skånes FF.
  • I de fall ert ändringsförslag påverkar andra föreningar så måste ni lämna ett ”helhetsförslag” med föreningens yttrande dvs. samtliga serie som påverkas. Det räcker inte med att ange att man vill byta serie.
  • Egna indelningsförslag ska göras på Skåne FF:s kartunderlag - kontakta tävling/domaravdelningen på tavling@skaneboll.se för rätt kartunderlag 

Föreningsyttranden på förslag 1 ska lämnas skriftligen, vara undertecknat av ordförande eller annan firmatecknare och för att kunna beaktas vara Skånes FF tillhanda senast onsdagen den 20 december. Skicka eventuella yttranden till Skånes FF på tavling@skaneboll.se 

 

TIDPLAN FÖR INDELNINGSARBETET

8/12-23 Skånes FF:s tävlingsgrupp (TG) faställer förslag till serieindelning för damer division 3-4 och herrar division 4-5 som publiceras på www.skaneboll.se.

20/12-23 Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter över TG:s förslag.

9/1-24 TG sammanställer, reviderar och faställer efter inkomna synpunkter ett slutgiltigt förslag som publiceras på www.skaneboll.se den 10/1-24.

17/1-24 Representantskapsmötet fastställer definitiv serieindelning.

Notera särskilt:

Hemsidan kommer att uppdateras kontinuerligt med av- och efteranmälningar samt följdverkan av dessa fram till Skånes FF´s styrelse fastställer en definitiv serieindelning.

Eventuella förändringar från dagens datum fram till den 20 december kommer att meddelas berörda föreningar via e-post!

FÖRSLAG:

 
TIDIGARE FÖRSLAG: