Dam/Herr A-lag (indelning) Slutgiltigt förslag

Slutgiltigt förslag till seriesammansättning damer div.3-4 och herrar div.4-6

Skåne FF:s Tävlingsgrupp (Tg) har vid möte 2024-01-10 behandlat inkomna synpunkter och önskemål från distriktets föreningar.

Tg har i en samlad bedömning av alla inkomna föreningsyttranden fastställt ett slutgiltigt förslag till seriesammansättning av 2023-års distriktsserier i Skåne.

Det slutgiltiga förslaget med överskådliga kartor är idag publicerat på vår hemsida: https://www.skaneboll.se/tavling/seriespel/serieindelning/

I damer division 4 har det sedan det första förslaget publicerats tillkommit tre nya lag vilket innebär att vi har fått göra en helt ny indelning. Första förslaget innehöll fem serier men i det slutgiltiga förslaget är det nu istället sex serier. 
Hemsidan kommer att uppdateras kontinuerligt med av- och efteranmälan samt följdverkan av dessa ända fram till mötet i Lund den 17 januari.

Eventuella förändringar från dags dato till den 17 januari kommer även att meddelas berörda föreningar via e-post.
Notera särskilt att synpunkter på det slutgiltiga förslaget kan inte lämnas till Skånes FF
 utan ska framföras på Representantskapsmötet där beslut om definitiv seriesammansättning fattas! Om ni har för avsikt att framföra era synpunkter och vill att ert motförslag visas på mötet vill vi att ni skickar in materialet till tavling@skaneboll.se.

Ni föreningar som lämnade in motförslag/synpunkter till förslag 1 men inte fått igenom dessa behöver inte skicka in materialet igen utan det finns tillgängligt vid mötet.Det är viktigt att närvara i Lund för att kunna bevaka föreningens intressen i serieindelningsprocessen även om man är nöjd med sin placering i det slutgiltiga förslaget. Har ni missat att anmäla er till mötet så hänvisas ni till mats.hansson@skaneboll.se för efteranmälan.

Förutom beslut om 2024-års seriesammansättning i distriktet kommer även motioner, nya tävlingsregler och tävlingsbestämmelser att avhandlas på Representantskapet.

Väl mött i Lund!

Frågor från föreningar kan lämnas till Tävling-/domaravdelningen på tavling@skaneboll.se alt. 040-590200Frågor från media/press kan ställas till Micke Dahl, Tävlingsavdelningen på micke.dahl@skaneboll.se alt. 040-590203

TIDPLAN FÖR INDELNINGSARBETET

8/12-23 Skånes FF:s tävlingsgrupp (TG) faställer förslag till serieindelning för damer division 3-4 och herrar division 4-5 som publiceras på www.skaneboll.se.

20/12-23 Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter över TG:s förslag.

9/1-24 TG sammanställer, reviderar och faställer efter inkomna synpunkter ett slutgiltigt förslag som publiceras på www.skaneboll.se den 10/1-24.

17/1-24 Representantskapsmötet fastställer definitiv serieindelning INSTÄLLT

SLUTGILTIGTFÖRSLAG:

HÄNDELSER FÖRSLAG 1 OCH SLUTGILTIGA FÖRSLAGET:

TIDIGARE FÖRSLAG: