Samverkan skola & förening

Ett samarbete mellan föreningen och den lokala grundskolan kan ge många positiva effekter, bland annat nya spelare i föreningen och mer rörelse under skoldagen.

Det finns tre satsningar som föreningen kan dra nytta av för att påbörja eller stärka samverkan med skolor i närområdet. 

Skolbollen: SvFF:s satsning för mer rörelse och fotboll i skolan som bland annat innehåller ett start-kit med bollar, västar och koner till skolan och över 100 övningar för raster och lektioner. Skolbollen är kostnadsfri. Tipsa gärna skolorna i ert närområde om Skolbollen. Läs mer på www.skolbollen.se

RF-SISU Skånes ”Rörelsesatsning i skolan”: Över 300 skånska grundskolor är med i den nationella satsningen för mer rörelse i skolan. Inom satsningen erbjuds föreningar möjlighet att via RF-SISU Skåne arvodera ledare som besöker skolan för att arrangera en aktivitet på rasten, efter skolan eller på en idrottsdag. Ett utmärkt tillfälle för att stärka samverkan med skolan. Läs mer på RF-SISU Skånes hemsida

Klassbollar: Vi har fortsatt fotbollar som föreningar har möjlighet att dela ut i skolklasser årskurs 1. Klassbollarna är ett sätt att komma ut till skolor och berätta om sin fotbollsverksamhet, och på så sätt rekrytera nya spelare till föreningen. Mer info på sidan om klassbollar.