Klubbtränarfortbildning (STU)

I samband med spelarsamlingarna på STU (Spelar och Tränarutbildning) är det också fortbildning för klubbtränarna.

Alla 14-års- och 15-årsklubbtränare och ledare erbjuds fortbildning i samband spelarnas läger på STU. För 15-års tränarna inbjuds det även till fortbildning i samband med Skånelägret (16-18 juni flick, 23-25 juni pojk).

All klubbfortbildning sker parallellt med spelarnas träningspass och på samma plats!

På STU för 16-åringar arrangeras klubbtränarfortbildning på Skånelägret (19-20 juni flick, 25-26 juni pojk) under året. Inbjudan till fortbildningen skickas ut tillsammans med spelarkallelserna.

Klubbtränarfortbildningar anordnas för medverkande spelares klubbtränare i samband med STU14 (10) under 2024.

Anmälan sker i förväg genom föreningsinloggning i Fogis.

STU14-klubbtränarfortbildningar på kommande samlingar för flickor:

Kallelse KTF 2 STU14 Flickor 10 Mitt 2024 maj.pdf

Kallelse KTF 2 STU14 Flickor 10 Nordost 2024 maj.pdf

Kallelse KTF 2 STU14 Flickor 10 Nordväst 2024 maj.pdf

Kallelse KTF 2 STU14 Flickor 10 Syd 2024 maj.pdf

 

STU14-klubbtränarfortbildningar på kommande samlingar för pojkar:

Kallelse KTF 2 STU14 Pojkar 10 Mitt 2024 maj.pdf

Kallelse KTF 2 STU14 Pojkar 10 Nordost 2024 maj.pdf

Kallelse KTF 2 STU14 Pojkar 10 Nordväst 2024 maj.pdf

Kallelse KTF 2 STU14 Pojkar 10 Sydost 2024 maj.pdf

Kallelse KTF 2 STU14 Pojkar 10 Sydväst 2024 maj.pdf

Klubbtränarfortbildningar anordnas för medverkande spelares klubbtränare i samband med STU15 (09) samlingar under 2024.

Anmälan sker i förväg, direkt till respektive ansvarig STU15-instruktör (se kontaktuppgifter i kallelsen) och samtidigt registrera din anmälan på
http://www.skaneboll.se/uppgifter-stu15-ktf.

 

STU15-klubbtränarfortbildningar på kommande samlingar för flickor:

Inbjudan KTF STU15 2024 Flick Mitt - samling 2, 12 mars.pdf

Inbjudan KTF STU15 2024 Flick Nordost - samling 2, 19 mars.pdf

Inbjudan KTF STU15 2024 Flick Nordväst - samling 2, 13 mars.pdf

Inbjudan KTF STU15 2024 Flick Syd - samling 2, 20 mars.pdf

 

STU15-klubbtränarfortbildningar på kommande samlingar för pojkar:

Inbjudan KTF STU15 2024 Pojk Mitt - samling 2, 12 mars.pdf

Inbjudan KTF STU15 2024 Pojk Nordost - samling 2, 14 mars.pdf

Inbjudan KTF STU15 2024 Pojk Nordväst - samling 2, 13 mars.pdf

Inbjudan KTF STU15 2024 Pojk Sydost - samling 2, 20 mars.pdf

Inbjudan KTF STU15 2024 Pojk Sydväst - samling 2, 21 mars.pdf

Vid eventuella frågor kontakta: