Klubbtränarfortbildning (STU)

I samband med spelarsamlingarna på STU (Spelar och Tränarutbildning) är det också fortbildning för klubbtränarna.

Alla 14-års- och 15-årsklubbtränare och ledare erbjuds fortbildning i samband spelarnas läger på STU. För 15-års tränarna inbjuds det även till fortbildning i samband med Skånelägret (18-20 juni flick, 25-27 juni pojk).

All klubbfortbildning sker parallellt med spelarnas träningspass och på samma plats!

På STU för 16-åringar arrangeras klubbtränarfortbildning vid två tillfällen (Skånelägret 21-22 juni flick, 28-29 juni pojk samt Distriktslägret, 1-2 dec pojk, 2-3 flick) under året. Inbjudan till fortbildningen skickas ut tillsammans med spelarkallelserna.

Klubbtränarfortbildningar anordnas för medverkande spelares klubbtränare i samband med STU14 (09) under 2023.

Anmälan sker i förväg genom föreningsinloggning i Fogis.

STU14-klubbtränarfortbildningar på kommande samlingar för flickor:

KTF 4 STU14 Flickor 09 Mitt 2023 24 september

KTF 4 STU14 Flickor 09 Nordost 2023 27 september

KTF 4 STU14 Flickor 09 Nordväst 2023 24 september

KTF 4 STU14 Flickor 09 Syd 2023 28 september

STU14-klubbtränarfortbildningar på kommande samlingar för pojkar:

KTF 4 STU14 Pojkar 09 Mitt 2023 1 oktober

KTF 4 STU14 Pojkar 09 Nordost 2023 28 september

KTF 4 STU14 Pojkar 09 Nordväst 2023 8 oktober

KTF 4 STU14 Pojkar 09 Sydost 2023 1 oktober

KTF 4 STU14 Pojkar 09 Sydväst 2023 1 oktober

 

Klubbtränarfortbildningar anordnas för medverkande spelares klubbtränare i samband med STU15 (08) samlingar under 2023.

Anmälan sker i förväg, direkt till respektive ansvarig STU15-instruktör (se kontaktuppgifter i kallelsen) och samtidigt registrera din anmälan på
http://www.skaneboll.se/uppgifter-stu15-ktf.

 

STU15-klubbtränarfortbildningar på kommande samlingar för flickor:

 

STU15-klubbtränarfortbildningar på kommande samlingar för pojkar:

 

Vid eventuella frågor kontakta: