Klubbtränarfortbildning (STU)

I samband med spelarsamlingarna på STU (Spelar och Tränarutbildning) är det också fortbildning för klubbtränarna.

Alla 14-års- och 15-årsklubbtränare och ledare erbjuds fortbildning i samband spelarnas läger på STU. För 15-års tränarna inbjuds det även till fortbildning i samband med Skånelägret (18-20 juni flick, 25-27 juni pojk).

All klubbfortbildning sker parallellt med spelarnas träningspass och på samma plats!

På STU för 16-åringar arrangeras klubbtränarfortbildning vid två tillfällen (Skånelägret 21-22 juni flick, 28-29 juni pojk samt Distriktslägret, 1-2 dec pojk, 2-3 flick) under året. Inbjudan till fortbildningen skickas ut tillsammans med spelarkallelserna.

Klubbtränarfortbildningar anordnas för medverkande spelares klubbtränare i samband med STU14 (09) under 2023.

Anmälan sker i förväg genom föreningsinloggning i Fogis.

STU14-klubbtränarfortbildningar på kommande samlingar för flickor:

Kallelse KTF 2 STU14 Flickor 09 Mitt, samling 2

Kallelse KTF 2 STU14 Flickor 09 Nordost, samling 2

Kallelse KTF 2 STU14 Flickor 09 Nordväst, samling 2

Kallelse KTF 2 STU14 Flickor 09 Syd, samling 2

 

STU14-klubbtränarfortbildningar på kommande samlingar för pojkar:

Kallelse KTF 2 STU14 Pojkar 09 Mitt, samling 2

Kallelse KTF 2 STU14 Pojkar 09 Nordost, samling 2

Kallelse KTF 2 STU14 Pojkar 09 Nordväst, samling 2

Kallelse KTF 2 STU14 Pojkar 09 Sydost, samling 2

Kallelse KTF 2 STU14 Pojkar 09 Sydväst, samling 2

Vid eventuella frågor kontakta: