Klubbtränarfortbildning (STU)

I samband med spelarsamlingarna på STU (Spelar och Tränarutbildning) är det också fortbildning för klubbtränarna.

Alla 14-års- och 15-årsklubbtränare och ledare erbjuds fortbildning i samband spelarnas läger på STU. För 15-års tränarna inbjuds det även till fortbildning i samband med Skånelägret (18-20 juni flick, 25-27 juni pojk).

All klubbfortbildning sker parallellt med spelarnas träningspass och på samma plats!

På STU för 16-åringar arrangeras klubbtränarfortbildning vid två tillfällen (Skånelägret 21-22 juni flick, 28-29 juni pojk samt Distriktslägret, 1-2 dec pojk, 2-3 flick) under året. Inbjudan till fortbildningen skickas ut tillsammans med spelarkallelserna.

Klubbtränarfortbildningar anordnas för medverkande spelares klubbtränare i samband med STU14 (09) under 2023.

Anmälan sker i förväg genom föreningsinloggning i Fogis.

STU14-klubbtränarfortbildningar på kommande samlingar för flickor:

  • Flickor 14 (09) Mitt-zonen, samling 1 
  • Flickor 14 (09) Nordost-zonen, samling 1
  • Flickor 14 (09) Nordväst-zonen, samling 1 
  • Flickor 14 (09) Syd-zonen, samling 1

STU14-klubbtränarfortbildningar på kommande samlingar för pojkar:

  • Pojkar 14 (09) Mitt-zonen, samling 1
  • Pojkar 14 (09) Nordost-zonen, samling 1
  • Pojkar 14 (09) Nordväst-zonen, samling 1
  • Pojkar 14 (09) Sydost-zonen, samling 1
  • Pojkar 14 (09) Sydväst-zonen, samling 1

Vid eventuella frågor kontakta: