Klubbtränarfortbildning (STU)

I samband med spelarsamlingarna på STU (Spelar och Tränarutbildning) är det också fortbildning för klubbtränarna.

Alla 14-års- och 15-årsklubbtränare och ledare erbjuds fortbildning i samband spelarnas läger på STU. All klubbfortbildning sker parallellt med spelarnas träningspass och på samma plats!

På STU för 16-åringar arrangeras klubbtränarfortbildning vid två tillfällen under året. Inbjudan till fortbildningen skickas ut tillsammans med spelarkallelserna.

Vid eventuella frågor kontakta: