Klubbtränarfortbildning (STU)

I samband med spelarsamlingarna på STU (Spelar och Tränarutbildning) är det också fortbildning för klubbtränarna.

Alla 14-års- och 15-årsklubbtränare och ledare erbjuds fortbildning i samband spelarnas läger på STU. All klubbfortbildning sker parallellt med spelarnas träningspass och på samma plats!

På STU för 16-åringar arrangeras klubbtränarfortbildning vid två tillfällen under året. Inbjudan till fortbildningen skickas ut tillsammans med spelarkallelserna.

Klubbtränarfortbildningar anordnas för medverkande spelares klubbtränare i samband med STU14 (08) under 2022.

Anmälan sker i förväg till ingrid.pettersson@skaneboll.se

STU14-klubbtränarfortbildningar på kommande samlingar för flickor:

STU14-klubbtränarfortbildningar på kommande samlingar för pojkar:

*OBS! Pojkar 14 Nordost-zonen samling söndagen 22 maj blev tyvärr inställd och därmed blir lördagen 4 juni Nordost-zonens första samling för året.

Vid eventuella frågor kontakta: