Spelar- och tränarutbildning (STU)

Skånes FF:s STU-verksamhet har huvudsyftet att erbjuda utbildning och stimulans i ett långsiktigt perspektiv för de spelare som brinner för fotboll, och även för dem som har en lite senare utveckling. Fler ska motiveras att spela längre!

Samtidigt ger vi möjligheter till extra fokus på klubbtränarfortbildningen på STU-lägren.

I nedan två dokument finner Du de datum (perioder) som respektive ålders olika samlingar under 2023 äger rum. De specifika zonsamlingarnas datum äger rum under de angivna perioderna och det särskilda datumet för resp zon publiceras fr o m v4.

Översikt STU 2023 (per 17 jan)

Årsplan STU 2023 (per 17 jan)

 

STU-platser under 2023

Exakta platser, dagar och tidpunkter för de specifika samlingarna läggs upp på vår hemsida (www.skaneboll.se/stu) från vecka 5 och sedan efterhand som respektive specifik samling bokats in.

Ni förening som är intresserade av att ha en STU-samling hos Er är välkomna att kontakta ann-helen.grahm@skaneboll.se.

 

STU14 (09) 2023

Inbjudan till STU14 2023 för spelare födda 2009 (flickor, pojkar)

Inbjudan till STU14 2023 Klubbtränarfortbildning (flickor, pojkar)

Sista anmälningsdag för STU14 2023 är torsdagen 2 mars.

Karta zonindelningar STU 2023

Zonindelningar föreningslista STU 2023

 

Under respektive STU-åldersgrupp här nedan finner Du info, planering samt aktuella kallelser till alla samlingar på zonnivå samt distriktsnivå inom Skåne:

STU14-års (spelare födda 2009) för 2023

Inbjudan till STU14 2023 för spelare födda 2009 (flickor, pojkar)

Inbjudan till STU14 2023 Klubbtränarfortbildning (flickor, pojkar)

Sista anmälningsdag för STU14 2023 är torsdagen 2 mars.

Karta zonindelningar STU 2023

Zonindelningar föreningslista STU 2023

 

Upplägget för 14-åringarna är 4 tillfällen fördelade över året med sin första samling under perioden 17 – 30 april.

Vi inbjuder här också till vår Klubbtränarfortbildning på samtliga 4 zonsamlingar under året.

 

Kallelse till varje samling skickas till kontaktpersonen (obs! till ansvarig ledare) som angavs vid anmälan (se även nedan) samt till föreningen.  Information om samlingar, tidpunkter och platser, hittar du under länkarna nedan.

Planering kommande samlingar (datum, plats)

Kommande samlingar 14-åringar Flickor - 2023-års planering (publiceras fr o m v5)

Kommande samlingar 14-åringar Pojkar - 2023-års planering (publiceras fr o m v5)

 

Kallelser F14 

 

Kallelser P14 

 

Informationsbrev till spelare och dess föreningar som blivit uttagna till STU15 år 2023 har nu skickats ut.

Upplägget för 15-åringarna startar med sin första zonsamling för flickorna den 4 februari (i Hjärup) och för pojkarna den 5 februari (i Staffanstorp) – och innehåller totalt;

  • 4 zonsamlingar, Skånelägret (flick 18-20 juni, pojk 25-27 juni) och 1 STU-match.
  • 2 st Förberedande samlingar (18 april & 3 maj); uttagning för ca 50 spelare (separata kallelser) samt Utvecklingsläger (18-21 maj); uttagning för 40 spelare (separat kallelse).
  • Svenska FF’s Riksläger (flick 26-30 juni, pojk 3-7 juli); uttagning för ca 10 spelare (separat kallelse).

Vi inbjuder också här till vår Klubbtränarfortbildning på samtliga 4 zonsamlingar.

 

Här finner Du all information om Skånes Fotbollsförbunds STU15 (spelare födda 2008) Spelar- och Tränarutbildning; uttagna spelare i resp zon och verksamhetens planering för 2023.

Information om samlingar (samt även för uttagning (premiering) till distriktsnivå) finns under länkarna "Kallelser...".

Planering kommande samlingar (datum, plats)

Kommande samlingar 15-åringar Flickor - 2023-års planering (publiceras fr o m v5)

Kommande samlingar 15-åringar Pojkar - 2023-års planering (publiceras fr o m v5)

Här nedan finns de kallelser som skickats ut till berörda spelare samt föreningar till resp STU-samling.

Kallelser F15 

Flickor 15 (08) Mitt-zonen, lördagen 4 februari, samling 1 - Uppåkravallen, Hjärup

Flickor 15 (08) Nordost-zonen, lördagen 4 februari, samling 1 - Uppåkravallen, Hjärup

Flickor 15 (08) Nordväst-zonen, lördagen 4 februari, samling 1 - Uppåkravallen, Hjärup

Flickor 15 (08) Syd-zonen, lördagen 4 februari, samling 1 - Uppåkravallen, Hjärup

 

Kallelser P15 

Pojkar 15 (08) Mitt-zonen, söndagen 5 februari, samling 1 - Staffansvallen, Staffanstorp

Pojkar 15 (08) Nordost-zonen, söndagen 5 februari, samling 1 - Staffansvallen, Staffanstorp

Pojkar 15 (08) Nordväst-zonen, söndagen 5 februari, samling 1 - Staffansvallen, Staffanstorp

Pojkar 15 (08) Sydost-zonen, söndagen 5 februari, samling 1 - Staffansvallen, Staffanstorp

Pojkar 15 (08) Sydväst-zonen, söndagen 5 februari, samling 1 - Staffansvallen, Staffanstorp

Kallelse till spelare och dess föreningar som är med i STU16 år 2023 skickas ut senast vecka 6 i februari 2023.

Upplägget för 16-åringarna startar med sin första samling under perioden 20-24 mars (pojk) och 27-31 mars (flick) och innehåller följande;

  • 3 zonsamlingar, Skånelägret (flick 21-22 juni, pojk 28-29 juni) och 1 STU-match.
  • Två Breddsamlingar (9 aug & 7alt8 nov) för ca 40 spelare under hösten (separat kallelse).
  • 1 Distriktssamling (flick 2-3 dec, pojk 1-2 dec); uttagning för 30 spelare (separat kallelse).

 

Fortsättningsvis under året skickas kallelser till 2023-års STU16-samlingar ut till uttagna spelare samt berörda föreningar ca 2 veckor före resp samling.

Information om samlingar (STU-träningar och matcher samt även för uttagning (premiering) till distriktsnivå) finns under länkarna "Kallelser...".

Planering kommande samlingar (datum, plats)

Kommande samlingar 16-åringar Flickor - 2023-års planering (publiceras fr o m v5)

Kommande samlingar 16-åringar Pojkar - 2023-års planering (publiceras fr o m v5)

Kallelser F16 

 

Kallelser P16 

 

STU-verksamhet för 17-åringar sker i totalt två flickzoner och två pojkzoner.

Informationsbrev till spelare och dess föreningar som är uttagna till STU17 år 2023 är nu utskickade.

I utgångsläget innehåller STU17 upplägget två träningar under våren; samling 1 10 feb (pojk), 17 feb (flick) och samling 2 preliminärt under vecka 16) samt möjlighet till uttagning till Förberedande samling inför samt distriktsturnering (DUT) för såväl flickor som pojkar (8 mars, 24-26 mars).

 

Uttagningen (premiering) till STU17 (spelare födda 2006) görs utifrån våra STU-samlingar för 16-åringar under 2022 och zonindelningen innebär här två zoner. Här nedan kommer kallelser under 2023-års kommande samlingar finnas.

Information om samlingar (STU-träningar och matcher samt även för uttagning (premiering) till distriktsnivå) finns under länkarna "Kallelser...".

Kallelse F17

Flickor 17 (06) Nord-zonen, samling 1, fredagen 17 februari - Österås IP, Hässleholm

Flickor 17 (06) Syd-zonen, samling 1, fredagen 17 februari - Skurups IP, Skurup

Kallelser P17

Pojkar 17 (06) Nord-zonen, samling 1, fredagen 10 februari - Österås IP, Hässleholm

Pojkar 17 (06) Syd-zonen, samling 1, fredagen 10 februari - Granhällans IP, Rydsgård