Spelar- och tränarutbildning (STU)

Skånes FF:s STU-verksamhet har huvudsyftet att erbjuda utbildning och stimulans i ett långsiktigt perspektiv för de spelare som brinner för fotboll, och även för dem som har en lite senare utveckling. Fler ska motiveras att spela längre!

Samtidigt ger vi möjligheter till extra fokus på klubbtränarfortbildningen på STU-lägren.

Översikt STU 2022 (reviderad 3 maj)

Årsplan STU 2022 (reviderad 3 maj)

 

STU för Flickor och Pojkar 14 år (födda 2008)

Sista anmälan till STU14 för spelare födda 2008 och klubbtränare var den 3 mars.

Vid frågor rörande anmälningar till STU14 2022 vänligen kontakta ann-helen.grahm@skaneboll.se eller ingrid.pettersson@skaneboll.se.

Zonindelningar föreningslista STU 2022

Karta zonindelningar STU 2022

 

Under respektive STU-åldersgrupp här nedan finner Du info, planering samt aktuella kallelser till alla samlingar på zonnivå samt distriktsnivå inom Skåne:

STU14-års (spelare födda 2008) för 2022

Kallelse till varje samling skickas till kontaktpersonen (obs! till ansvarig ledare) som angavs vid anmälan (se även nedan) samt till föreningen.  Information om samlingar, tidpunkter och platser, hittar du under länkarna nedan.

 

Planering kommande samlingar (datum, plats)

Kommande samlingar 14-åringar Flickor - 2022-års planering  

Kommande samlingar 14-åringar Pojkar - 2022-års planering

 

Kallelser F14

Kallelser P14

*OBS! Pojkar 14 Nordost-zonens samling söndagen 22 maj blev tyvärr intställd. Därmed blir samlingen lördagen 4 juni NO-zonens första samling under 2022 och hösten kommer istället att innehålla 3 samlingar (sön 28 aug, lör 8 okt samt ett tredje ännu ej inplanerat datum).

Här finner Du all information om Skånes Fotbollsförbunds STU15 (spelare födda 2007) Spelar- och Tränarutbildning; uttagna spelare i resp zon och verksamhetens planering för 2022.

STU15-samling 2 äger rum mellan 6 - 21 april (se specifika zon-datum nedan).

Information om samlingar (samt även för uttagning (premiering) till distriktsnivå) finns under länkarna "Kallelser...".

Planering kommande samlingar (datum, plats)

Kommande samlingar 15-åringar Flickor - 2022-års planering

Kommande samlingar 15-åringar Pojkar - 2022-års planering 

Här nedan finns de kallelser som skickats ut till berörda spelare samt föreningar till resp STU-samling.

Kallelser F15

Kallelser P15

Uttagningen (premiering) till STU17 (spelare födda 2005) har gjorts utifrån våra STU-samlingar för 16-åringar under 2021 och zonindelningen innebär här två zoner. Här nedan ses kallelser till kommande samlingar.

Träning 2 äger rum under vecka 20-21 (se nedan).

Preliminärt kommer en STU17/Distriktsträning att äga rum under augusti månad samt en distriktsmatch under september månad. Mer info kommer senare.

Information om samlingar (STU-träningar och matcher samt även för uttagning (premiering) till distriktsnivå) finns under länkarna "Kallelser...".

Kallelse F17

Kallelser P17