Spelformsutbildningar

Spelformsutbildningarna beskriver det viktigaste för ledare att tänka på i varje spelform utifrån lärande och livslångt intresse för fotboll. Utbildningarna ska ses som ett komplement till ordinarie tränarutbildningar och de kräver inga förkunskaper från deltagarna.

Inbjudan interna Spelformsutbildningar
Anmälningsblankett interna Spelformsutbildningar
Behöriga instruktörer för Spelformsutbildningar (se notering "Spf" för instruktörer behöriga att hålla i Spelformsutbildningar)

För frågor om spelformsutbildningarna kontakta: