Spelformsutbildningar

Spelformsutbildningarna beskriver det viktigaste för ledare att tänka på i varje spelform utifrån lärande och livslångt intresse för fotboll. Utbildningarna ska ses som ett komplement till ordinarie tränarutbildningar och de kräver inga förkunskaper från deltagarna.

Spelformsutbildningarna (3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9) kan arrangeras som internkurs på föreningens hemmaplan. Kurserna är 2-3 timmar och ger förutsättningarna för respektive spelform utifrån rubrikerna: Spelet - Träningen, Ledarna, Regler och Rekommendationer.

Föreningar som arrangerar utbildningarna kan söka ekonomiskt bidrag via Idrottslyftet.

För frågor om spelformsutbildningarna kontakta: